Sôi động hội đua ghe Ngo Sóc Trăng

Với chủ đề “Sóc Trăng – Vui mùa lễ hội” tại 24/11, Square Bạch, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã mở lễ hội đua thuyền Ngo khu vực thứ 2 Sóc ĐBSCL.

>>> Lễ hội hoa tam giác mạch

Đây là những sự kiện văn hóa, thể thao và tính năng liên kết du lịch tới các khu vực bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer độc đáo; nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản văn hóa truyền thống địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long, góp phần xây dựng văn hóa dân tộc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

dua ghe

Ngô lễ hội đua thuyền là một nền văn hóa truyền thống hàng năm của người Khmer trong khu vực; là một trong những sự kiện văn hóa lớn, mang tầm khu vực và quốc gia.

Lễ hội thể hiện đậm nét văn hóa dân gian loại, tâm linh, sâu sắc nhân văn; thể hiện tinh thần đoàn kết, sự tham gia của cộng đồng ba dân tộc Kinh, Khmer, tỉnh Hòa của tỉnh Sóc Trăng. Lễ hội này cần được tôn vinh, bảo tồn, bảo quản và phát huy …

Sau phần khai mạc, chương trình nghệ thuật tổng hợp hoành tráng với nhiều tính năng giải trí màu sắc đậm và đoàn kết Khmer truyền thống của ba dân tộc Kinh – Khmer – Hoa trên khu vực phía Nam đã diễn ra.

Nhiều hoạt động đa dạng, độc đáo trong chuỗi các sự kiện lễ hội sẽ được tổ chức như hội chợ thương mại-triển lãm; Lễ hội ẩm thực ba dân tộc Kinh-Khmer-Hoa; thảo trò chơi dân tộc-dân gian; ca múa nhạc tổng hợp; Liên hoan kịch ngắn; Cúng trăng; Cạnh tranh đèn giọt nước.

Đặc biệt quan trọng và hấp dẫn nhất trong truyền thống Ngô thuyền đua của lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer với các đội 53 nam và nữ cạnh tranh thuyền trong 2 ngày 24 và 25/11 (đến ngày 13 và 14/10 dương lịch âm), điều kiện rất tốt cho đội Ngô tỉnh thuyền trong khu vực có cơ hội để tương tác, cạnh tranh và giành thành tích cao nhất cho địa phương mình.

Xem thêm: Tro choi teambuidling

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *